Oncologie fysiotherapie

De oncologiefysiotherapeut biedt begeleiding en advies bij mensen die kanker hebben of hebben gehad. Deze klachten kunnen ontstaan zijn door de gevolgen van de ziekte of door het behandeltraject. U kunt daarbij denken aan: operatie, bestraling, chemotherapie, hormonale therapie of immunotherapie.

De behandeling

De oncologiefysiotherapeut richt zich op het behandelen van klachten die ontstaan zijn door de gevolgen van de ziekte kanker of door de behandeling ervan. Veel mensen krijgen, gedurende of na het ziekteproces, te maken met vervelende bijwerkingen die bijvoorbeeld het herstel kunnen vertragen en een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven. U kunt hierbij denken aan:
vermoeidheid, conditieverlies, spanningsklachten, pijn, stug littekenweefsel, huidveranderingen, lymfoedeem, gewrichtsklachten, afname van spierkracht, ademhalingsklachten of problemen met werkhervatting.

De behandeling door de oncologiefysiotherapeut kan plaatsvinden vanaf het moment dat de diagnose kanker gesteld is, gedurende de behandelingen, tijdens de herstel periode, maar ook in de palliatieve en terminale fase. Per fase zullen de behandeldoelen verschillen en hierop passen wij het behandelplan aan.