Tarieven & verzekering

Het is belangrijk om te controleren welke kosten worden gedekt door uw zorgverzekering. Zo voorkomt u dat u voor onverwachte kosten komt te staan.

Tarievenlijst 2023

HandelingCodeTarief
Reguliere Zitting1000€ 42,00
Toeslag aan huis0001€ 15,00
Inrichtingstoeslag0002€ 12,50
Zitting oedeemfysiotherapie1500€ 54,00
Zitting oedeemfysiotherapie aan huis1501€ 69,00
Zitting fysiotherapie aan huis1001€ 57,00
Screening1850€ 19,00
Intake en onderzoek na screening1864€ 54,00
Intake en onderzoek na verwijzing1870€ 54,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis1871€ 69,00
Lange zitting voor patiënten met complexe / meervoudige zorgvragen1700€ 58,00
Telefonische zitting1920€ 17,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek1400€ 69,00
Niet nagekomen afspraak€ 30,00
Opvragen van medische informatie door derden (zoals: letselschade advocaat,bedrijfsarts/arbodienst of UWV)€ 100,00

‘Indien er direct na de intake ook een behandeling gegeven wordt, mag de behandelaar deze behandeling in rekening brengen cq declareren bij de zorgverzekeraar. Dit is conform de afspraken met de afgesloten contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat er 2 behandelingen worden gedeclareerd op dezelfde datum.’

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht.

U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL 52 KNAB 02 59 13 93 19 ten name van Oncologie Oedeem Fysiotherapie Almelo. Vermeld altijd het betalingskenmerk.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschied binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om, zonder nadere aankondiging, ingebrekestelling maatregelingen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Wat vergoedt mijn verzekeraar?

Vergoedingen voor fysiotherapie variëren per verzekeraar en per pakket dat u afgesloten heeft. De vergoeding vanuit de basisverzekering is beperkt tot een lijst met specifieke aandoeningen. Als uw verzekering de behandeling niet vergoedt, of u bent door uw vergoeding fysiotherapie heen, dan ontvangt u een rekening conform de tarieven lijst van OOFA. Vergoedingen vanuit de basisverzekering komen ten laste van uw eigen risico. Het kan dus voorkomen dat u bij de betaling van uw eigen risico een consult van de fysiotherapie op de nota ziet staan.

Mocht u twijfelen of uw verzekering de kosten voor uw behandeling vergoedt, neem dan zelf contact op met uw verzekering. U komt dan niet voor onverwachte kosten te staan. U kunt ook kijken op de website van zorgvergoedingen. OOFA heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Als u een aandoening heeft die staat op de chronische lijst voor fysiotherapie dan heeft u en verwijsbrief nodig van uw behandelend arts.