Oedeem Fysiotherapie

Oedeem betekent een abnormale ophoping van vocht in het weefsel. Er zijn drie soorten oedeem te onderscheiden die in de praktijk behandeld kunnen worden: lymfoedeem, veneusoedeem en lipoedeem.

Vormen van Oedeem

Lymfoedeem is een abnormale ophoping van lymfevocht in het lichaam. Lymfevocht is eiwitrijk en ontstaat als de balans tussen aan – en afvoer verstoord is. Dit is bijvoorbeeld het geval als de lymfevaten beschadigd zijn door trauma, operatie of bestraling. Het kan ook zijn dat de lymfevaten in aanleg niet (voldoende) aanwezig zijn. In sommige gevallen maakt het lichaam teveel lymfevocht aan.

Veneusoedeem, ook wel chronische veneuze insufficiëntie (CVI) genoemd, is een combinatie van vochtophoping en slecht werkende bloedvaten (het veneuze systeem). Het kan op elke leeftijd voorkomen, maar ouderen, zwangere vrouwen en invaliden lopen een groter risico.

Klachten die horen bij oedeem zijn: zwelling, vermoeid en zwaar gevoel, pijn, bewegingsbeperking, huidafwijkingen, infecties en beperkingen in het dagelijkse functioneren.

De behandeling kan bestaan uit:

 • Informeren over de ziekte
 • Instructie over zelfmanagement, huidverzorging, dieet, leefregels
 • Manuele lymfedrainage
 • Fascietechnieken
 • Oefentherapie
 • Zwachtelen
 • Aanmeten van compressie hulpmiddelen
 • Intermitterende pneumatische compressie (lymfapress)
 • Lymftaping

Lymfapress

Een lymfapress wordt gebruikt bij de behandeling van lymfoedeem, veneusoedeem en soms bij lipoedeem. De lymfapress is een apparaat met daarop aangesloten een manchet met luchtkamers. OOFA heeft arm- en beenmanchetten en een broek voor het onderlichaam. Door de lymfapress wordt lucht in een bepaalde volgorde in deze luchtkamers gepompt. Daardoor ontstaat er een drukgolf die zorgt voor een ondersteuning van de afvoer van het oedeem of voor vermindering van pijn. Het gebruik van de lymfapress is een aanvulling op de behandeling en wordt altijd in combinatie met andere behandelvormen toegepast en is dus niet een op zichzelf staande therapie. Een behandeling met de lymfapress duurt een half uur tot drie kwartier en is niet pijnlijk.

Wanneer er een juiste indicatie is, kan de zorgverzekeraar een lymfapress vergoeden voor thuisgebruik. Wij zullen deze dan voor u aanvragen

Lipoedeem

Lipoedeem is een bijzondere vorm van oedeem. Bij lipoedeem of vetzwelling is er sprake van een ongelijkmatige vetverdeling over het lichaam. Met name rond de heupen, dijen, knieën en onderbenen. Het is een chronische aandoening die vrijwel alleen bij vrouwen voorkomt en vaak pas voor het eerst zichtbaar wordt bij hormoonschommelingen.

Lipoedeem kan helaas niet genezen, maar er zijn wel behandelingen mogelijk die lipoedeem kunnen beïnvloeden. De behandeling door een oedeemfysiotherapeut bestaat in eerste instantie uit oefentherapie en advies.

We zien vaker dat er combinaties optreden tussen lipoedeem en veneus -of lymfoedeem. Daarop zal de behandeling dan worden aangepast.

De behandeling kan bestaan uit:

 • Abnormale verdeling van vetweefsel over het lichaam
 • Gauw blauwe plekken
 • Pijnlijke benen
 • Afvallen helpt niet
 • Psychosociale problemen
 • Gewrichtsklachten