Klachtenregeling

Heeft u een klacht of opmerking over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliƫnten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Eerst in gesprek met uw fysiotherapeut
Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. OOFA wil graag met u in gesprek over uw klacht. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt.

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten en geschillen over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht. OOFA is aangesloten bij de klachtenregeling van de stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Wanneer het gesprek met uw fysiotherapeut niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u via onderstaande knop een klacht of geschil indienen.

Ook tips waardoor OOFA de kwaliteit van zorg kan verbeteren zijn van harte welkom.