Lymfoedeem

Lymfoedeem is een abnormale vocht ophoping van het lymfevocht. Als dit niet meer vanzelf weg gaat kan de oncologiefysiotherapeut, die ook oedeemtherapeut is, dit behandelen. Voor meer informatie zie onder oedeemtherapie.