Pijn

Pijnklachten komen regelmatig voor. Dit kan zijn door de kanker zelf of door de behandeling. Naast pijnbestrijding met medicatie kan ook de oncologiefysiotherapeut verlichting brengen. Met name in de terminale fase ligt dan het accent op comfort. Dit kan door (ontspanings)oefeningen, massage, taping, dry needling, fascie technieken en adviezen.